Chào anh chị yêu thích môn diện chẩn.
Saukhi được nghe thầy Phích giảng. Em mong muốn được anh chị trong diễn đàn ai là học trò của thầy phích cho em xin bản pho to
1- Đồ hình của thầy Phích ( không có trong sách do thầy phích vẽ ra )
2- Cuốn phụ nữ thể thao
Em Tùng Bắc Giang: 0972246081
Em xin chân thành cảm ơn. ( Các chi phí foto,gửi qua bưu điện em sẽ thanh toán )