Conversation Between hanatc89 and truckiem02

1 Visitor Messages

  1. Hôm trước bạn gái tôi đi khám mới tả hỏa ra bác sĩ kết luận bị viêm âm đạo, hỏi nguyên nhân vì sao thì tại đã quan hệ tình dục với tôi mà chưa vệ sinh bộ phận sinh dục

    Xem thêm chi tiết tại đây nhé: https://goo.gl/wUPuoL hoặc https://goo.gl/hH8lKr
    874750304
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1